Gryf – Legislatíva

Legislatíva

Juraj Kristofčák

regionálny riaditeľ „stred“

041/541 17 25
0905 342 451

kristofcak@gryf.sk


Tatiana Tarhaničová

regionálny riaditeľ „východ“

055/625 55 78
0905 788 625

tarhanicova@gryf.sk


Miroslav Tauber

regionálny riaditeľ „západ“

0918 327 437
0903 238 709

tauber@gryf.sk


Barbora Pivková

manažér rozvoja a výstavby

041/541 17 23
0905 846 840

pivkova@gryf.sk


Alexandra Paurová

asistentka

041/541 17 24
0918 711 309

paurova@gryf.sk