Gryf – Mestský informačný systém

Mestský informačný systém

Rozmer plochy: 125 × 40 cm
Materiál nosiča: PVC fólia

V tesnej blízkosti komunikácie zaručuje účinnú navigáciu priamo ku klientovi a zároveň je využiteľný ako plnohodnotná reklamná plocha.

  • Nasmeruje motoristov i chodcov
  • Nájdete ho pri mestských komunikáciách, ale aj v centre mesta

  • Nie je vhodnejší spôsob smerovej navigácie