Gryf – Steny

Steny

Rozmer plochy: rôzne od 30 do 200 m2

Materiál:
PVC plachta

Citlivé zakomponovanie na steny budov priamo v centrách miest im zaručuje dlhodobú obľúbenosť a vysokú účinnosť. Ide o jediný formát, s ktorým sa dostanete aj do historickej časti mesta.

  • Cieľová skupina – vodiči, chodci.

  • Obsadíte centrá miest alebo zastavané úseky hlavných mestských komunikácií.

  • Prioritne sa používa na dlhodobé imidžové kampane, sekundárne na kratšie produktové kampane.