Gryf – Reklamná agentúra

Reklamná agentúra

Výroba reklamy

  • polepy plôch a automobilov
  • reklamné tabule
  • fasádne plachty v ráme
  • samolepky
  • svetelná reklama a totemy
  • informačné systémy a stojany
  • 3D polystyrénové a akrylátové logá
  • frézovaná reklama
  • montáž

Grafické práce

  • výroba loga
  • layout
  • prepress
  • farebnostné nátlačky
  • scanovanie